Üyelerimiz

Üyelik Türleri

 

Asıl Üyeler:

 

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde en az bir eğitim ve öğretim yılını tamamlamış olanlar;

Onursal Üyeler:

  • İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi mezuniyetinin 50. yılını dolduranların onursal üye olma hakkı doğar, üye dilerse aidat ödemeye devam ederek seçme ve seçilme hakkını saklar.

  • İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde 15 yılı aşkın süre öğretmenlik yapanlar onursal üye olurlar

Onursal üyeler, organlara seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemekle yükümlü değildirler. Onursal üyelerin oy hakları bulunmamaktadır.

SJ Club Üyeliği:

SJ Club, Dernek üyelerine yönelik hizmet sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan indirimler ve ayrıcalıklar sağlamak amacıyla başlatılmış bir üyelik biçimidir. Mevcut Dernek Asıl üyeleri SJ Club’ın da doğal üyesi sayılırlar. Derneğin amacı doğrultusunda, Saint Joseph Camiası mensuplarını bir araya toplayarak birbirleriyle tanışmalarına imkân yaratmak ve manevi dayanışmayı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

 

Aidat borcu olmayan Dernek Asıl üyeleri, Onursal üyeler, bu üyelerin birinci derece yakınları ve görevlerine devam ettikleri sürece İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi ve Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) Eğitim Kurumları çalışanları doğal SJ Club üyesi sayılır ve SJ Club katılım payı ödemezler,

 

İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde ve Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) Eğitim Kurumlarında okuyan öğrenciler okudukları süre boyunca, mezun olan öğrenciler ise 4 yıl süreyle doğal SJ Club üyesi sayılır ve SJ Club katılım payı ödemezler.

 

Aşağıdaki kriterleri karşılayan kişiler, SJ Club Projesinden, yılda bir yenilenmek kaydıyla, Yönetim Kurulunun kararı ve belirleyeceği bedel karşılığında yararlandırılabilirler, üyelikleri yenilenmediği takdirde otomatik olarak sona erer. SJ Club Üyeleri seçme ve seçilme hakkına sahip değildir, Divan Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.

 

  • İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde öğrenim görmüş kişilerin eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri,

 

  • İzmir Saint-Joseph’liler Derneği üyeleri

 

  • Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) Eğitim Kurumları okullarında öğrenim görmüş kişiler ve bu kişilerin eşi, çocukları, anne, baba ve kardeşleri,

  • İstanbul ve İzmir Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi ile SAJEV Eğitim Kurumları’nda okumakta olan öğrencilerin anne, baba ve kardeşleri,

 

Üyelik Koşulları

  • Medeni hakları kullanmaya sahip olmak,

  • Genel Kurulca belirlenen yıllık aidat ödeneğine ile Dernek Tüzüğüne uymayı kabul etmek,

Üyelik İşlemleri

 

Aday, Üyelik Formunu doldurup ekleri ile birlikte ıslak imzalı olarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar,

(İnternet sitesi üzerinden ön başvuru formu doldurulabilir veya dernek@sjd.org.tr'ye mail atılarak ön başvuru yapılabilir)

Üyelik Formunun Dernek Yönetim Kurulunca alındığı tarihi izleyen en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin kabul ya da reddedildiğine ilişkin cevap verilir,

Aidatını ödeyen üyenin kimliği, Dernek üye defterine işlenir ve dernek üyelik kartı kendisine verilir,

Üyelikten Ayrılma

Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma dileğiyle sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak bu üyelerin mali sorumlulukları, yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin aidatı tam olarak alınır.

Üyelikten Çıkarılma

 

Yazılı ihtara rağmen 3 döneme ait aidat borcunu ödemeyen üyenin, üyeliklerinin sona erdirilmesini, Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayına sunar.