© Her Hakkı Saklıdır

ylg3.png
  • Saint Joseph Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

En az bir eğitim ve öğretim yılını Saint-Joseph Lisesinde tamamlamış olanlar Dernek Üyelik başvurusunda bulunabilirler. Bir defaya mahsus olarak 1 TL giriş ücreti ve ilgili yılın aidatının alınmasını müteakiben başvurunuz Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır.

 

2019 yılı aidatı : 250 TL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuz kapsamında kişisel verilerinizi yasal düzenlemeler ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.