top of page
Ara
 • Saint-Joseph'liler Derneği

Seçimli Genel Kurul Toplantısına Davet, 24 Mart 2024 Pazar

Güncelleme tarihi: 18 Mar

Saint-Joseph’liler Derneği'nin Değerli Üyeleri,


Derneğimizin 2024 Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 17 Mart 2024 Pazar günü saat 11:00'de Saint-Joseph Lisesi Tiyatro Salonu’nda yapılacaktır. Yeterli katılım sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 24 Mart 2024 Pazar günü saat 11:00'de aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz. 


2024-2027 Dönemi Yönetim Kurulu aday listelerinin son teslim tarihi; tüzüğümüzün 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ilk toplantı tarihinden 5 gün öncedir. Buna göre aday listelerinin, 12 Mart 2024 saat 23:59’a kadar, Divan Kurulu Başkanlığı’na iletilmek üzere, Dernek ofisine imzalı tutanak karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda listeler ikinci toplantı tarihinden 5 gün öncesine kadar iletilebilir. Seçimde oy kullanacak üyelerin en az altı ay, yönetimde görev almak isteyen adayların ise en az iki yıl Dernek asıl üyesi olmaları gerekliliği ve Genel Kurula katılacak üyelerin herhangi bir şekil ve miktarda aidat borcu olmaması gerekliliği tüzükte yer almaktadır. 


Tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız.


Saygılarımızla,

Saint-Joseph’liler Derneği Yönetim Kurulu


GÜNDEM:


 • AÇILIŞ VE YOKLAMA

 • BAŞKANLIK DİVAN ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE TUTANAKLARININ İMZASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ

 • SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

 • YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI İÇİN OYLAMA

 • 2023 DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE DENETİM KURULUNUN İBRASI İÇİN OYLAMA

 • 2024 YILI DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETME BÜTÇELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

 • ONAYLANAN 2024 YILI KONSOLİDE BÜTÇENİN GİDER KALEMLERİ ARASINDA AKTARMA YAPILABİLMESİ İÇİN YENİ SEÇİLECEK OLAN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HUSUSUNUN OYLANMASI

 • TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞE VE ONAYA SUNULMASI

 • 3 YILDAN UZUN SÜREDİR AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN ÜYELER HAKKINDA İLGİLİ TÜZÜK MADDESİ GEREĞİ DEĞERLENDİRME

 • YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI,

 • YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ, 

 • ÖNERİ VE DİLEKLER


Duyuru ekleri:


Not: Araç girişleri Petit Quartier kapısından yapılacaktır. 

Aidat ödemesi yapmak için: uyelik.sjd.org.tr/odeme


İlgili Tüzük Maddeleri:

Madde:12, 2. Fıkra

Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı olup üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Genel Kurul'a katılabilmek için, en az 6 aylık asıl üye olma şartı aranır.

Madde:12, 3. Fıkra

İşbu tüzükteki istisnalar saklı kalmak üzere herhangi bir şekil ve miktarda aidat borcu bulunan herhangi bir üye Genel Kurul toplantılarına katılamaz, hiçbir konuda oy kullanamaz ve Dernek organlarına aday olamaz.

Madde 15, 1. Fıkra 

Aidat borcunu yazılı ihtara rağmen 3 yıl süresince ödemeyen veya yasal düzenlemeler ile işbu tüzükten kaynaklanan diğer herhangi bir borç veya yükümlülüğünü 3 yıl süresince yerine getirmeyen üye için Yönetim Kurulu kararı ile hukuki takip yapılır ve Dernek üyeliğinden çıkartılır. Hukuki sürece geçme mühlet ve ihraç önerisini Yönetim Kurulu Genel Kurul'a götürür.

Madde 18, 4. Fıkra

Yönetimde görev almak isteyenlerin en az iki yıl Dernek asıl üyesi olmaları gerekmektedir.

Madde 27, 1. Fıkra

Genel Kurul'da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

231 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page