top of page
Ara

Genel Kurul Toplantısına Davet, 22 Mayıs 2021 Cumartesi

Değerli Saint-Joseph’liler Derneği Üyeleri,


Saint-Joseph'liler Derneği 2021 Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2021 Cumartesi saat 11:00'de Saint- Joseph Lisesi Petit Quartier'de yapılacaktır. Yeterli katılım sağlanamaması durumunda ikinci toplantı 22 Mayıs 2021 Cumartesi saat 11:00'de aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır. Tüm üyelerimizin katılımını dileriz.


2021-2024 Dönemi Yönetim Kurulu aday listelerinin son teslim tarihi; tüzüğümüzün 18. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ilk toplantı tarihinden 5 gün öncedir. Buna göre aday listelerinin, 22 Mart 2021 saat 23:59’a kadar, Divan Kurulu Başkanlığı’na iletilmek üzere, Dernek ofisine imzalı tutanak karşılığı teslim edilmesi gerekmektedir. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda listeler aynı şekilde ikinci toplantı tarihinden 5 gün öncesine kadar iletilebilir. Yönetimde görev almak isteyen adayların en az iki yıl Dernek asıl üyesi olmaları gerekliliği ve Genel Kurula katılacak üyelerin herhangi bir şekil ve miktarda aidat borcu olmaması gerekliliği tüzükte yer almaktadır.


Tüm üyelerimizin bilgilerine sunarız,


Saygılarımızla


Saint-Joseph’liler Derneği Yönetim Kurulu


GÜNDEM:


 • AÇILIŞ VE YOKLAMA

 • BAŞKANLIK DİVAN ÜYELERİNİN SEÇİMİ VE TUTANAKLARININ İMZASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ

 • SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

 • YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE YÖNETİM KURULUNUN İBRASI İÇİN OYLAMA

 • 2019 DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE DENETİM KURULUNUN İBRASI İÇİN OYLAMA

 • 2020 DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE DENETİM KURULUNUN İBRASI İÇİN OYLAMA

 • 2021 YILI DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETME BÜTÇELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYLANMASI

 • ONAYLANAN 2021 YILI KONSOLİDE BÜTÇENİN GİDER KALEMLERİ ARASINDA AKTARMA YAPILABİLMESİ İÇİN YENİ SEÇİLECEK OLAN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ HUSUSUNUN OYLANMASI

 • TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİNİN GÖRÜŞE VE ONAYA SUNULMASI

 • 3 YILDAN UZUN SÜREDİR AİDAT BORCUNU ÖDEMEYEN ÜYELERİN İLGİLİ TÜZÜK MADDESİ UYARINCA ÜYELİKTEN ÇIKARILMA ÖNERİSİ

 • YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI,

 • YENİ DÖNEM YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ,

 • ÖNERİ VE DİLEKLERNot: Araç girişleri Petit Quartier kapısından yapılacaktır. Covid-19 riskine karşı maske, sosyal mesafe kurallarına ve alınacak önlemlere ilişkin alana asılan diğer yönergelere uyulmasını rica ederiz.


Madde:12, 3. Fıkra

İşbu tüzükteki istisnalar saklı kalmak üzere herhangi bir şekil ve miktarda aidat borcu bulunan herhangi bir üye Genel Kurul toplantılarına katılamaz, hiçbir konuda oy kullanamaz ve Dernek organlarına aday olamaz.

Madde 14, 1. Fıkra

Aidat borcunu yazılı ihtara rağmen 3 yıl süresince ödemeyen veya yasal düzenlemeler ile işbu tüzükten kaynaklanan diğer herhangi bir borç veya yükümlülüğünü 3 yıl süresince yerine getirmeyen üye için Yönetim Kurulu kararı ile hukuki takip yapılır ve Dernek üyeliğinden çıkartılır. Hukuki sürece geçme mühlet ve ihraç önerisini Yönetim Kurulu Genel Kurul'a götürür.

Madde 18, 4. Fıkra

Yönetimde görev almak isteyenlerin en az iki yıl Dernek asıl üyesi olmaları gerekmektedir.

Madde 27, 1. Fıkra

Genel Kurul'da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.


201 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page