top of page

Av. Kayra Üçer '93

transparent-Linkedin-logo-icon.png

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Georgetown Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı’nın Şirketler Hukuku alanında faaliyet gösteren ortaklarındandır. Aralarında satın alma ve birleşmeler, iş hukuku, rekabet ve yolsuzlukla mücadele konularının da bulunduğu Şirketler Hukuku’nun tüm alanlarında geniş kapsamlı projelerde yer almaktadır.

bottom of page