Başkan'ın Mesajı

Saint-Joseph’liler Derneği’nin Değerli Üyeleri,


Derneğimizin 50. Yılı Özel Sayısı’nda sizlere Saint-Joseph’liler Derneği Yönetim Kurulu adına seslenmenin mutluluk ve gururunu yaşıyorum.


10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında, siz değerli üyelerimizin göstermiş olduğu teveccüh ile yönetim kurulu başkanlığı görevini birbirinden değerli arkadaşlarım ile üstlendim. 2017-2021 yönetim döneminde sevgili Güray Karacar önderliğinde edindiğimiz tecrübeleri, yeni dönemde dinamik bir kadroyla birleştirerek daha ileri safhalara taşımayı hedefliyoruz.


Hedeflerimizden ilki, camiamızın kurumları arasındaki birlikteliği ve iyi iletişim ortamını sürdürmek, ilişkilerin en iyi seviyede yürütülmesini sağlamaktır. Bunun yanında, mezunlar ve öğrenciler nezdinde aidiyet duygusunu güçlendirmek, derneğin üye sayısını artırmak ve daha çok Saint-Joseph’liyi birbirlerine fayda sağlayacakları ortamlarda bir araya getirmek istiyoruz. Aynı zamanda genç üyelerimizin dernek işleyişi ve görevleri ile ilgili tecrübe edinmeleri için çalışma gruplarında destek ekibi olarak çalışmalarını arzu ediyoruz. Bu hedefler
doğrultusunda bizlere sonsuz desteklerini sunmaktan geri durmayan önceki dönem yönetim kurullarına, Divan Kurulu’na, okulumuza, vakıf yönetimine ve siz değerli üyelerimize şükranlarımızı sunuyoruz.


Malumlarınız üzere Saint-Joseph’liler Derneği, bir takvim yılı boyunca elde ettiği burs gelirini İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde okuyan öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanması amacıyla okul yönetimine aktarıyor. Gelecek dönemde bu desteği arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.


Bir önceki dönemde başlatılan SJ Alumni (Dönem Elçileri, Coğrafi Elçiler), Parcours Pro SJ (Mentorluk) ve SJ Club projeleri olumlu sonuçlar verdi, bizleri daha da yakınlaştırdı. Bu projeleri geliştirerek sürdürürken, SJ Boutique ve
Quartier Dergisi projelerini de üstüne koyarak devam ettirme kararlılığındayız. Siz değerli üyelerimizi de görüş, öneri ve katkılarıyla bu çalışmalarda yanımızda görmek, bizlere büyük güç katacaktır.


Geleceğin Saint-Joseph mezunlarını derneğimizle buluşturmayı artık çok daha erken dönemlerde gerçekleştiriyoruz. Nisan ayında düzenlenen Toujours Ensemble toplantısında 10., 11. ve 12. sınıf öğrencileriyle bir araya geldik. Toujours Ensemble konseptli etkinliğimiz, kapsamı ve içeriği geliştirilerek devam edecek; üniversite ve iş hayatına hazırlanan öğrencilerimize destek verebilmek için bizlere kıymetli bir ortam sunacak. Bu çerçevede, okulumuz tarafından düzenlenen törenle üniversite sıralarına uğurladığımız kardeşlerimize kendilerini 6 yıl boyunca üyemiz kılan kartlarını teslim ederken, derneğimizin hedeflerini ve faaliyetlerini aktardık. Pandemi nedeniyle mezuniyet törenini ancak Ağustos 2021’de yapabilen 2020 mezunu kardeşlerimizle
de teker teker görüşerek derneğin onlara sunduğu imkanları anlatmaya çalıştık.


Genel Kurul’da kabul edilen tüzük değişiklikleriyle, derneğimizin misyon ve faaliyet alanları da genişledi. Saint-Joseph camiasını çok daha birleştirici ve bütünleştirici bir düzeyde hep beraber yeniden tanımladık. Bunun öneminin ve getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Projelerimizi kurumlarımızla uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak geliştireceğiz.


2021-2022 eğitim ve öğretim yılının tüm Saint-Joseph Lisesi ve SAJEV öğrencileri için yeni başarılara vesile olmasını, camiamız içerisindeki dayanışmanın, sevgi ve saygının sürekli artarak devam etmesini diliyoruz.

Derya Uztürk'88

Yönetim Kurulu Başkanı