Dr. M. Fevzi Toksoy '90

transparent-Linkedin-logo-icon.png

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi, Marmara Üniversitesi AB Hukuku ABD Master ve Doktora Derecesi ve Brüksel Üniversitesi’nde ULB, AB Hukuku Master eğitim almıştır. 1995 yılından beri rekabet hukuku ve iktisadı alanlarında özel sektör, kamu kuruluşu ve sektör derneklerine hizmet veren Toksoy, doktora derecesini AB Hukuku alanında 2007 yılında almış ve bu tarihten sonra mesleki faaliyetlerine akademik çalışmalarıyla birlikte devam etmiştir. Dr. Fevzi Toksoy, Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İş Etiği Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu üyelikleri, Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü öğretim görevlisi olarak ayrıca akademik hizmet vermektedir.. Toksoy, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ile kurumsal etik konusunda iş dünyasının bilinçlenmesine yönelik çalışmalara da gönüllü ve faal olarak katılmaktadır. Toksoy 2003 yılında ACTECON Danışmanlık A.Ş.’yi kurmuş ve halen yönetici ortağı olarak bu kuruma hizmet vermektedir.

50 ème Anniversaire.png